אתר ז'בוטינסקי | כתבי ז'בוטינסקי | 03-5287320 - ארץ ישראל א'

ארץ ישראל א'

פתח דבר
כרך זה הוא הראשון בסדרת הכתבים האידיאולוגיימ-פוליטיים של זאב ז׳בוטינסקי ,
שעניינם ארךישראל. יש בו מאמרים, נאומים ושירים שרובם נכתבו עד אמצע
שנות העשרים של המאה העשרים. עניינם הזכות על הארץ, לצד הצעות להסדרים
פוליטיים ומשפטיים, ביקורת על מדיניות השלטון הבריטי בשנותיו הראשונות
בארץ־ישראל, וראשית הביקורת הרביזיוניסטית על מדיניות ההנהלה הציונית.
בתחילת פעילותו הציונית ברוסיה עסק ז׳בוטינסקי במקומה של ארץ־ישראל בהוויה
ובתודעה הלאומית של העם היהודי. בשנים 1918-1905 לא כתב על ארץ־ישראל,
למעט דברי הסתייגות מתוכנית אוגנדה שנדונה בקונגרס הציוני השישי ( 1903), 
הקונגרס הראשון שהשתתף בו. משנת 1918 עד יום מותו שב ועסק בארץ־ישרא ל
ובעתידה
המדיני והחוקתי. הסיבה להיעדר מאמרים על ארץ־ישראל בשנים 1905
1918 היא הפניית התעניינותו ל׳עבודת ההווה׳ בבינוי האומה בגולה, להגנה
העצמית ולמאבק לשוויון זכויות. מאמריו בנושאים אלה יובאו בכרכים שיעסקו
במצב האומה. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה סיקר את המלחמה ודן באריכות
בעתידה של תורכיה, נושא שהשפעתו על ארץ־ישראל הייתה גורלית. אחר כך יזם
את הקמת הגדוד העברי הראשון ולחם בשורותיו על שחרור ארץ־ישראל מהשלטון
העות׳מאני. עם כיבוש הארץ בידי הבריטים ב־ 1918 שב לעסוק בענייניה. מאז ועד
מותו עמדו ארץ־ישראל ומצבו של העם היהודי לנוכח האנטישמיות במרכז יצירתו
ובמוקד פעילותו הפוליטית.
מכון ז׳בוטינסקי בישראל מודה למרכז מורשת מנחם בגין על שיתוף הפעול ה
הפורה, המאפשר את ההוצאה לאור של הכתבים. המערכת מודה לעובדי הארכיון
של המכון על עזרתם, ובמיוחד לגב׳ אירנה ברדן. תודת המערכת נתונה לשותפינו
ברוסיה - פרופ׳ ליאוניד קאציס ומר פליקס דקטור.
תודה והוקרה מיוחדת למתרגם פטר קריקסונוב ולעורכת הלשון נילי לנדסברגר.
תרומתם חרגה מעל ומעבר לתפקידיהם המוגדרים.
המאמרים ״שלוש שנותיו של האדון סמואל״, ״לחץ״, ״רוב״, ״הסוכנות
הערבית״, ״על קיר הברזל (אנחנו והערבים)״, ״האתיקה של קיר הברזל ( 1923 )״,
ו״על פרלמנט ארץ-ישראל״ תורגמו בידי ב׳ אליאב (לובוצקי), ב׳ אליצדק, י״ה
ייבין, ד׳ קרול ונ׳ קרול, והתרגומים נערכו מחדש בידי פטר קריקסונוב. במאמרי ם
האחרים מצויינים שמות המתרגמים בסופם.
המערכת