אתר ז'בוטינסקי | כתבי ז'בוטינסקי | 03-5287320 - היהודים והמלחמה

היהודים והמלחמה

פתח דבר
בכרך זה מקובצים רוב כתביו של זאב ז׳בוטינסקי בשנת חייו האחרונה, והם
נכתבו באנגלית, ביידיש ובעברית. לא כולם פורסמו עד כה. מקצת הכתבים לא
הושלמו ולא נמסרו לפרסום בימי חייו של המחבר, ואחרים לא פורסמו בשל
התפתחויות המלחמה ושינוי המציאות שעליה כתב. בעזבונו הספרותי נמצאו
טיוטות וראשי פרקים לספרים ולסרט קולנוע שתכנן. מתוך הטיוטות בחרנו את
אלו שהרעיון המרכזי בהן היה מגובש והן יצירות בפני עצמן.
הנושא המרכזי שהעסיק אותו בשנתו האחרונה היה יצירת צבא יהודי,
שיילחם שכם אחד עם בעלות הברית ויוכר כצד לוחם. בכך עוסקים כמה
מאמרים וכרוזים, ובעיקר הספר העומד במרכז הכרך — ׳חזית המלחמה של
עם ישראל׳. ז׳בוטינסקי תכנן ספר המשך שעניינו חיזוי מצב היהודים אחרי
המלחמה, אך הספיק לחבר רק פרק שלם אחד ׳האם הדמוקרטיה אשמה?׳ המובא
לראשונה בכרך זה.
עניין אחר שהעסיק את ז׳בוטינסקי בשנתו האחרונה היה המשטר שייכון
במדינה היהודית בארץ־ישראל. הוא האמין שאחרי המלחמה תקום המדינה,
ובשני חיבורים בכרך זה — ׳חזית המלחמה של עם ישראל׳ ו׳השקפה על בעיות
מדינה וחברה׳ — הוא עוסק בקווי המתאר החוקתיים ובעקרונות היסוד של
המשטר והחברה בהתאם להשקפתו הלאומית־ליברלית. בכתיבתו העיתונאית
עסק, מטבע הדברים, במלחמה ובהתפתחויות המדיניות והאסטרטגיות. ׳השקפה
על בעיות מדינה וחברה׳ נועדה להציג את חזון בית״ר למדינה היהודית, אך
היא לא הושלמה עקב מותו.
המאמרים שנכתבו עברית במקורם הובאו בכרך זה כנתינתם, למעט שחזור
מחיקות הצנזורה של ממשלת המנדט על יסוד גרסה שפורסמה ביידיש בחוץ
לארץ.
׳חזית המלחמה של עם ישראל׳ נכתב באנגלית ופורסם בלונדון ובניו יורק.
הספר תורגם בעבר לעברית, אך במהדורה זו הוא תורגם מחדש בדייקנות
ובעברית מודרנית בידי יוסי מילוא. הוא תרגם גם כמה מהמאמרים המופיעים
בכרך זה. עוד תרגמו אירית סיון ויוסף נדבה. תודת המערכת נתונה למתרגמים
ולעורכת הלשון הרצליה אפרתי על מלאכה נקייה ומאירת עיניים.
המערכת