אתר ז'בוטינסקי | כתבי ז'בוטינסקי | 03-5287320 - הציונות הצבאית א'

הציונות הצבאית א'

פתח דבר
כרך זה פותח את סדרת 'הציונות הצבאית', אחת מתרומותיו העיקריות של זאב ז'בוטינסקי למחשבה ולמעשה הציוניים.  במרכז הכרך הבאנו את 'מגילת הגדוד', זכרונותיו של ז'בוטינסקי מהגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה, שהוא יזם, נאבק למען הקמתו, ולחם כקצין חי"ר בקרבות בארץ־ישראל בשלהי מלחמת העולם, בצבאו של הפילדמרשל אלנבי. צירפנו לתרגומה של 'מגילת הגדוד' שנכתבה ברוסית את הפרקים מ'ספור ימי', האוטוביוגרפיה שחיבר ז'בוטינסקי בעברית, העוסקים ביוזמת הקמתו של הגדוד ובמאבק הדיפלומטי וההסברתי שניהל ז'בוטינסקי, רוב הזמן לבדו, עד שעלה בידו להקים את המסגרת הצבאית היהודית הלוחמת למען העניין הלאומי היהודי, לראשונה מאז מרד בר־ כוכבא. לצד 'מגילת הגדוד' המורחבת הבאנו נאומים ומאמרים שעניינם הקמת הגדוד, וגם הערכות מצב והסבר מדיני־אסטרטגי של הצורך הציוני בסילוק האימפריה העות'מאנית מארץ־ישראל ובגיבוש האוריינטציה הפרו־בריטית. הכרך נפתח באגדה המבהירה את אחריותו המוסרית של מי שנמנע מהגנה מפני תוקפנות. מקצת המאמרים והנאומים חוברו בעברית; שפת המקור של רובם היא רוסית, או אנגלית, וכמובן גם יידיש. חלק ניכר מן המאבק להקמת הגדוד ניהל ז'בוטינסקי בהתכתבות עם מנהיגים ועם מעצבי דעת קהל. מכתבים אלו כתובים רובם באנגלית, והד להם ימצאו הקוראים במבוא לכרך זה. מכון ז'בוטינסקי בישראל מודה למרכז מורשת מנחם בגין על שיתוף הפעולה הפורה, המאפשר את עריכת הכתבים והוצאתם לאור. המערכת מודה לעובדי הארכיון של המכון, ובמיוחד לגב' אירנה ברדן על עזרתם ותרומתם, למתרגמים ולעורכת הלשון הגב' הרצליה אפרתי.
המערכת