אתר ז'בוטינסקי | כתבי ז'בוטינסקי | 03-5287320 - חידון

חידון


1. מה לאלטלנה ולזאב ז'בוטינסקי? 

2. מה למד בברן וברומא? 

3. באיזה כרך נכלל המאמר המפורסם "קיר הברזל? 

4. באיזה כרך עוסק ז'בוטינסקי ב׳עבודת ההווה׳ ,בינוי האומה בגולה, להגנה העצמית ולמאבק לשוויון זכויות. 

5. ז'בוטינסקי לא התחיל כציוני. איזה כרך עוסק בהפיכתו לציוני? 

6. איזה תחום ציונות מייחד את ז'בוטינסקי מכלל ההוגים הציונים? 

7. איזה כרך עוסק בפולמוסים של ז'בוטינסקי עם וייצמן על מבנה האוניברסיטה העברית ותפקידיה? 
שלחו לנו את התשובות ותראו האם דייקתם
כתבו לנו ונחזור בהקדם
כל הזכויות שמורות לכתבי ז'בוטינסקי