אתר ז'בוטינסקי | כתבי ז'בוטינסקי | 03-5287320 - מצב האומה א'

מצב האומה א'

פתח דבר
כרך זה הוא הראשון בסדרת הכתבים האידיאולוגיים־פוליטיים של זאב ז׳בוטינסקי
שעניינם מצבו של העם היהודי. הוא מכיל מאמרים, נאומים ושירים שרובם (למעט
אחד) נכתבו מסוף שנת 1901 עד ראשית 1908 . בשנים אלה חי זאב ז׳בוטינסקי 
באימפריה הרוסית וזירת פעולתו הציונית הייתה יהדות מזרח אירופה. שם הוא גיבש
את השקפותיו על מצב האומה היהודית, את אופי הפתרון שעל הציונות להציע לה,
וביקש להציע מתווה לעיצוב היחסים בין היהודים לבין העמים שבקרבם חיו. כל
זאת על רקע תהליכי התגבשות הלאומיות האירופית והתמורות שפקדו את רוסיה
בשנים האחרונות לשלטונו של הצאר.
בחירת המאמרים שייכללו בכרכי ׳מצב האומה׳ הייתה אתגר לא פשוט כיוון
שז׳בוטינסקי הרבה לעסוק במציאות היהודית, והקדיש מאמרים ונאומים רבים
להיבטיה. אנו מקווים שהמאמרים הנכללים בכרך זה מציגים לפני הקורא קשת
רחבה ומייצגת של הסוגיות השונות שהעסיקו את מחברם ומשקפים את הגותו על
רבדיה השונים.
מכון ז׳בוטינסקי בישראל מודה למרכז מורשת מנחם בגין על שיתוף הפעולה
הפורה, המאפשר את ההוצאה לאור של הכתבים. המערכת מודה לעובדים בארכיון
המכון על עזרתם, ובמיוחד לגב׳ אירנה ברדן, שסייעה רבות בעצות ובפענוח מושגים
שונים במאמרים. תודה מקרב לב לאירית סיון, אמרכלית מכון ז׳בוטינסקי, שליוותה
את המלאכה, היטיבה לייעץ והעירה הערות מאירות עיניים. תודת המערכת נתונה
לשותפינו ברוסיה, פרופ׳ ליאוניד קאציס ומר פליקס דקטור. תודה והוקרה לעורכת
הלשון הרצליה אפרתי.
תודה למתרגמים שעסקו במלאכת תרגום מאמרי כרך זה. חלק מהמאמרים הובאו
בלשון התרגום הישן לעברית עם עריכה לשונית קלה. מאמרים רבים אחרים תורגמו
בשנים האחרונות ומתפרסמים כאן לראשונה בעברית. שמות המתרגמים מופיעי ם
בסוף כל מאמר, שם גם מצוין שם העט בו חתם ז׳בוטינסקי על הכתוב והעיתון שבו
נדפס לראשונה.
המערכת