אתר ז'בוטינסקי | כתבי ז'בוטינסקי | 03-5287320 - מצב האומה ב'

מצב האומה ב'

פתח דבר
כרך זה הוא השני בסדרת הכתבים האידיאולוגיים הפוליטיים של זאב
ז׳בוטינסקי, שעניינם מצבו של העם היהודי. הוא מכיל מאמרים ומחזה
שנכתבו בין השנים 1912-1906 . בשנים אלה פעל זאב ז'בוטינסקי במסגרת
התנועה הציונית ברוסיה ועסק במציאות היהודית על רקע המהפכה הרוסית
הראשונה והתחזקות הריאקציה באימפריה הצארית לאחר כישלונה. בחירת
המאמרים הייתה גם הפעם אתגר לא פשוט, מפני שז'בוטינסקי הרבה לעסוק
במציאות היהודית, והקדיש להיבטים שונים שלה מאמרים ונאומים רבים. אנו
מקווים שהמאמרים הנכללים בכרך זה, והמחזה 'נכר' הרואה בו אור מחדש,
לצד המבוא וההערות המבארות, יציגו לפני הקורא קשת רחבה ומייצגת של
הסוגיות השונות שהעסיקו את מחברם וישקפו את הגותו על רבדיה השונים.
מכון ז׳בוטינסקי בישראל מודה למרכז מורשת מנחם בגין על שיתוף
הפעולה הפורה, המאפשר את ההוצאה לאור של הכתבים. המערכת מודה
לעובדי הארכיון של המכון על עזרתם, ובמיוחד לגב׳ אירנה ברדן שסייעה
רבות בעצות ובפענוח מושגים שונים שהופיעו במאמרים. תודה מקרב לב
לאירית סיון, שליוותה את המלאכה, היטיבה לייעץ והעירה הערות מאירות
עיניים. תודה לד"ר יהודית קליק, שסייעה בביאור ההערות בכמה מהמאמרים.
תודת המערכת נתונה לשותפינו ברוסיה, פרופ׳ ליאוניד קאציס ומר פליקס
דקטור. תודה והוקרה לעורכת הלשון, הרצליה אפרתי.
תודה למתרגמים שעסקו במלאכת תרגום מאמרי כרך זה. חלק מהמאמרים
הובאו בלשון התרגום הישן לעברית עם עריכה לשונית קלה. מאמרים רבים
אחרים תורגמו בשנים האחרונות ומובאים כאן לראשונה לקורא העברי.
שמות המתרגמים מופיעים בסוף כל מאמר, שם גם מצוין שם העט בו חתם
ז'בוטינסקי על הכתוב והעיתון שבו הודפס לראשונה (למעט מקרים שבהם לא
הצלחנו לאתר את המידע הזה).
המערכת